Mgr. Petra Hlásna, Banská Bystrica

V roku 2012 ukončila štúdium psychológie na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Počas celého štúdia sa profilovala v odbornej praxi a naberala skúsenosti. Od roku 2013 je matkou na materskej dovolenke s dcérkou Hankou.

Pôsobila v ambulancii klinického psychológa, kde sa špecializovala na diagnostiku a psychoterapiu detí a dospelých.

Potrebám malého dieťaťa a pripútaniu sa venovala aj v organizácii Návrat, kde pripravovala budúcich rodičov pre prijatie dieťatka z detského domova.

V rámci dobrovoľníctva si urobila prax v psychoterapii vykonávanej v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici.

Aj počas materskej dovolenky sa venuje dlhodobému psychoterapeutickému vzdelávaniu v smere Systemická psychoterapia v inštitúte pre Systemickú skúsenosť.