Nosenie a psychický vývin jedinca


Nosenie dieťaťa v šatke či nosiči, teda v tesnej blízkosti, neponúka matke komfort len tým, že sa môže venovať bežnej činnosti. Zo psychologického hľadiska bábätku značne napomáha k tomu, aby si vytvorilo bezpečnú vzťahovú väzbu (či pripútanie/attachment), ktorá je veľmi dôležitá pre zdravý vývin jedinca.

Čo to vlastne vzťahová väzba je?

Dieťa sa od svojho narodenia snaží dostať do blízkeho kontaktu človeka, ktorý ho ochráni a postará sa o neho. Je to bežné správanie cicavcov.  Hovoríme, že dieťa vykazuje pripútavacie správanie, ktoré je podmienené evolúciou.

Už od doby kamennej bolo nevyhnutné, aby dieťa prejavovalo pripútavacie správanie plačom, volaním na rodiča, aby bolo zdvihnuté a zobraté do bezpečia. Matka reagovala na jeho pripútavacie správanie, zobrala dieťa do náručia a ochránila ho pred divou zverou a pod. Tým pádom dieťa mohlo prežiť. (Brisch 2010)

Dodnes každé bábätko vykazuje pripútavacie správanie, čo znamená, že sa snaží  vyhľadávať a udržovať blízky kontakt so vzťahovou osobou, u nás teda väčšinou s matkou (alebo inou osobou, ktorá sa o dieťa nepretržite stará).

Je veľmi dôležité, aby táto osoba bola k dispozícii pre dieťa vždy, keď potrebuje a plnila všetky jeho potreby.

Či už je to potreba smädu, hladu, či potreba bezpečia.

Tým, že matka je stále tu pre dieťa, sleduje, čo dieťa potrebuje a citlivo reaguje na  jeho žiadosti, posilňuje pripútanie (Bowlby 1976). V praxi to znamená, že matka reaguje na plač dieťatka a snaží sa uspokojiť jeho potreby. Naučí sa, aký plač čo znamená a aj keď dieťatku nerozumie, je tam pri ňom a snaží sa ho upokojiť.

Pri takomto správaní matky sa dieťa naučí, že má význam plakať a vyjadrovať svoje emócie, lebo bude vypočuté. Navyše tu bude vždy niekto, kto mu pomôže. Niekto, na koho sa môže spoľahnúť. Toto uvedomenie si dieťatka má veľký význam v celom ďalšom živote. Či už hovoríme o jeho dôvere k svetu, ľuďom, či svojim budúcim vzťahom.

Ak matka nereaguje na potreby dieťaťa a na jeho plač, dieťa sa naučí, že matka tu pre neho nie je stále a nemôže sa na ňu spoľahnúť.


Dieťa po čase prestáva plakať a žiadať uspokojenie svojich potrieb a vzniká u dieťatka deprivácia.

U dieťaťa do jedného roka, za priaznivých podmienok, by malo prebehnúť pripútanie na matku. Matka by mala reagovať na potreby dieťaťa a zabezpečiť dieťatku najlepší komfort.

Dieťa do roka nedokáže využívať rodiča!

Ak je dieťa spokojné, jeho matka sa pre neho stane „bezpečnou základňou“. To znamená, že dieťa chápe, že nech sa stane čokoľvek, matka je tu pre neho a kedykoľvek sa na ňu môže obrátiť.

Následne dieťatko plynulo prechádza do ďalšieho vývinového obdobia, ktoré je naplnené exploráciou sveta. Samozrejme aj v tomto období potrebuje svoju matku vždy nablízku, no žije s myšlienkou, že matka je tu, keď ju potrebujem a pomôže mu. Dieťa potom vyhľadáva matku častejšie hlavne v situáciách ohrozenia, únavy, stresu a pod.

Najlepším a najjednoduchším spôsobom, ako zabezpečiť dieťaťu bezpečné pripútanie, je telesná blízkosť (Brisch 2010). Je mnoho spôsobov, ako byť s dieťaťom v úzkom telesnom kontakte, či už dojčením, spaním v spoločnej posteli...

Úplne najprirodzenejšou cestou je však nosenie dieťatka.

Tým, že matka má dieťatko pri sebe, je s ním v nepretržitom kontakte. Vie oveľa jednoduchšie reagovať na jeho potreby a tiež ich plniť. Takýmto cyklickým správaním sa utvára bezpečná vzťahová väzba a aj vďaka noseniu môže dieťatko veľmi jednoducho prospievať po fyzickej a taktiež psychickej stránke.

Je vedecky dokázané, že ak v detstve dieťa zažilo pripútanie (zažilo bezpečnú vzťahovú väzbu), v budúcnosti oveľa jednoduchšie zvláda náročné situácie, je samostatnejšie, rýchlo nadväzuje kontakty a má pokojné a vrúcne vzťahy so svojimi blízkymi.


 

Petra Hlásna, psychologička

Použitá literatúra:

Brisch, K.H.: Bezpečná vzťahová väzba, 2010
Hašto, J.: Vzťahová väzba, pripútavacie správanie a psychiatria- psychoterapia, 2006
Cassidy, J., Shaver, P.R: Handbook of Attachment. Theory, Research, and Clinical Applications,    2008
Brisch, K.H.: Bezpečná vzťahová väzba, 2010
Bowlby, J. : Vazba. Teorie kvality ranných vztahu medzi matkou a diťětem, 2010

Zdroje Obr.

1. https://dawnofanewera.wordpress.com/tag/vegan-evolution/
2. https://www.mom365.com/baby/crying-and-soothing-baby/the-crying-dictionary.aspx
3. https://healthland.time.com/2012/09/10/its-o-k-to-let-babies-cry-it-out-at-bedtime/
4. https://www.pinterest.com/tigoni/my-africa-nyumbani/