Katka Eliášová

Mama 1 a pol ročnej nosenej a dojčenej dcérky Evičky. Momentálne na rodičovskej dovolenke. Od januára 2014 poradkyňa nosenia a od mája 2014 poradkyňa pri dojčení o.z. MAMILA.

Organizuje rôzne akcie týkajúce sa nosenia a dojčenia, poskytuje osobné i telefonické poradenstvo, neustále sa v oboch problematikách vzdeláva.

Je i držiteľkou certifikátov za absolvovanie kurzov na tému Montessori pedagogiky.

Vedie podpornú skupinu nosenia detí, podpornú skupinu dojčiacich matiek a pomáha v Montessori kútiku MC Budatko.