Ako vzniká gramáž šatky?


Pred kúpou šatky veľa mamičiek rieši jej gramáž. Čo je samozrejme fajn, lebo kritérií na výber šatky je veľa.

O tom, čo je gramáž, ako sa v nej orientovať a podľa čoho vyberať, sme už písali. Otázkou však je, ako  gramáž vzniká.

Táto problematika je pravdu povediac tak rozsiahla, že keby ste ju chceli dokonale vysvetliť, nestačila by vám ani jedna kniha (ktorých je o.i. "zopár" napísaných, rovnako ako aj ďalších obsiahlych zahraničných článkov).

My vám ju však chceme priblížiť aspoň v základoch a pomôcť vám tak čo len nazrieť do kuchyne tkania a výroby šatiek. Neberte preto, prosím, článok ako definitívu, ktorá rieši celú problematiku tkania a z neho vyplývajúcich parametrov šatiek.

Zjednodušene povedané:  je to hustota tkania

Tkanina pozostáva z dvoch druhov priadzí:
1. osnovy (zhora nadol) a
2. útku (zo strany na stranu)


                                                                                                                 
 Plátnová väzba, zelená niť 1. osnova, modrá niť 2. útok

Osnovné nite sú napevno natiahnuté a pomedzi nich sa pretkáva útok.  

Plátnová väzba

Najjednoduchšia a zároveň základná je plátnová väzba. Keď by ste sa na takúto látku pozreli zblízka, vytvára pravidelnú šachovnicu. Útková niť sa pekne strieda na osnovných, raz hore, raz dole, raz hore, raz dole..... a tak ďalej.

Obojstranné vzory

Keď však útok prevliekate nepravidelne, napr. raz hore, dvakrát dole, dvakrát hore, trikrát dole ..., môžu vzniknúť rôzne druhy väzieb. Ak navyše použijete rozdielne farby osnovy a útku, dostanete aj rôzne vzory.

Takto viete utkať krásne vzory na látke, ktoré môžu byť obojstranné (na jednej strane prevláda farba osnovy, na druhej strane farba útku). Kombinácií je nekonečne veľa. Záleží len od fantázie výrobcu.

Záleží však aj od toho, ako na husto je osnova natiahnutá, ako sú od seba jednotlivé osnovné nite natiahnuté a v neposlednom rade, ako tesne zatláčate pri tkaní útkové nite.

Ak sú nite „redšie,“ je aj výsledná látka tenšia, redšia, a teda s NIŽŠOU GRAMÁŽOU. Taká látka oproti svetlu presvitá a väzba je dobre viditeľná.Ak sú však nite tkané „na husto,“ teda sú k sebe veľmi blízko, vzniká látka hrubšia, pevnejšia a s VYŠŠOU GRAMÁŽOU. Taká látka má vysokú nosnosť, oprosti svetlu je nepriesvitná (čo sa využíva pri výrobe závesov na okná, ktoré majú tlmiť svetlo) a aj na ohmat je pevnejšia a hrubšia.Ďalšie premenné, ktoré v nemalej miere vstupujú do procesu, sú hrúbky samotných priadzí, druh materiálu a jeho kombinácie (prímesi), z ktorého sú upradené. Tieto totiž vo veľkej miere rovnako menia (znižujú, zvyšujú) gramáž danej šatky.

Suma sumárum

Čím máte v jednom metri látky natiahnutých viac osnovných nití a útok je tkaný husto k sebe, bude mať látka vyššiu gramáž. Teda aj vyššiu nosnosť. Naopak, čím ich bude menej a väzba bude redšia, bude jej gramáž nižšia. Čo platí aj pre nosnosť.

Pre lepšiu predstavu o technológii tkania látok si pozrite rozprávku Krtek, diel ako si dal šiť Kalhotky :) Na škole sme to mali ako výukovú pomôcku :)


Mgr.art. Anka Kališová